Choď na obsah Choď na menu
 


  

 

Deťom treba venovať najväčšiu

starostlivosť,

lebo sú najcennejším darom a klenotom,

ktorý sa nedá s ničím porovnať.

 

J. A. Komenský

 

 

 

deti.jpg

 

Milí rodičia!
 
 

Oznamujeme Vám,

 

 
 

že od 5.októbra 2017

 

 

znovu môžete každý štvrtok

 

 

depositphotos_123327868-stock-illustration-cartoon-ladybug-waving.jpg

 od 900 hod. do 1100hod.,

 

 

spolu so svojimi deťmi,

 

 

navštevovať detské centrum LIENKA.

 Tešíme sa na Vás!

 
 
 
                       
 
 
 
 
VÁŽENÍ RODIČIA!
 
projekt našej materskej školy pod názvom
 
ODDYCHOVÁ ZÓNA U ZVEDAVEJ KUKUĆKY
 
bol Grantovou komisiou Nadácie Tesco a Nadácie Pontis v rámci grantovej výzvy
 
"VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME"
 
vybratý medzi tri najlepšie projekty za región Snina.
 
Hlasovať za náš projekt môžete od
03.10.2017 do 31.10.2017 v obchode Tesco.
 
Žetón, ktorý získate za nákup,
stačí vhodiť do nádoby s názvom našej MŠ.
 
 VERÍME, ŽE NÁS PODPORÍTE A SPOLOČNÝMI SILAMI VYHRÁME.
 
VŠETKÝM SRDEČNE ĎAKUJEME!

 

 

Napísali o nás!

 

 

O našom projekte Na zábavnom vŕšku podporenom Nadáciou Volkswagen Slovakia napísali krátky článok aj vo svojom newslettri. 

www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/NEWS_2017_august-.pdf  

 

 

Milí rodičia!

 

Mohli ste si o nás prečítať:

Sninské noviny č. 18 - Malý recitátor z MŠ Ul. Kukučínova

Sninské noviny č. 23 - Zábavný deň s ujom Ľubom

Sninské noviny č. 25 - Škôlkari na Morskom oku

Sninské noviny č. 26 - Na zábavnom vŕšku

Sninské noviny č. 28 - Prírodná telocvičňa v materskej škole

 

 

 

 

Čo ponúka naša materská škola:

 

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavá Kukučka
 • profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 7 rokov
 • odbornú logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda
 • získavanie nových jazykových zručností - krúžok anglického a rusínskeho jazyka
 • rozvíjanie výtvarného nadania vo výtvarnom krúžku
 • pohybový krúžok v telocvični ZŠ v spolupráci s CVČ
 • krúžok na získavanie technického myslenia - Malý bádateľ
 • špecializované učebne - telocvičňa, dramaticko-hudobná učebňa
 • detské dopravné ihrisko v areáli materskej školy
 • prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy
 • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Sladkosti závislosťou, Chceme dýchať čistý vzduch a pod.
 • celoročný program otužovania na zníženie chorobnosti detí
 • moderné didaktické pomôcky, digitálna technológia
 • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik
 • detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky
 • a veľa iných zaujímavých vecí...