Choď na obsah Choď na menu
 


  

 

Deťom treba venovať najväčšiu

starostlivosť,

lebo sú najcennejším darom a klenotom,

ktorý sa nedá s ničím porovnať.

 

J. A. Komenský

    

   Milí rodičia!

Práve sme pre Vás pripravili nové číslo školského časopisu Kukučka. Prezrieť si ho môžete TU.

         

Čo ponúka naša materská škola:

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavá Kukučka
 • profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 7 rokov
 • odbornú logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda
 • získavanie nových jazykových zručností - krúžok anglického a rusínskeho jazyka
 • rozvíjanie výtvarného nadania vo výtvarnom krúžku
 • pohybový krúžok v telocvični ZŠ v spolupráci s CVČ
 • krúžok na získavanie technického myslenia - Malý bádateľ
 • špecializované učebne - telocvičňa, dramaticko-hudobná učebňa
 • detské dopravné ihrisko v areáli materskej školy
 • prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy
 • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Sladkosti závislosťou, Chceme dýchať čistý vzduch a pod.
 • celoročný program otužovania na zníženie chorobnosti detí
 • moderné didaktické pomôcky, digitálna technológia
 • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik
 • detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky
 • a veľa iných zaujímavých vecí...