Choď na obsah Choď na menu
 


 

Deťom treba venovať najväčšiu

starostlivosť,

lebo sú najcennejším darom a klenotom,

ktorý sa nedá s ničím porovnať.

 

J. A. Komenský

 

 

Vážení rodičia!

 

 

V týchto dňoch prebieha zápis do

  materskej školy na školský rok

 2016/2017.

 

Naša materská škola ponúka:

 

  • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu Zvedavá Kukučka
  • profesionálnu celodennú alebo poldennú výchovu a vzdelávanie pre deti od 2-6 rokov a deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
  • odbornú logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda
  • krúžkovú činnosť - oboznamovanie sa s anglickým jazykom, rusínskym jazykom, výtvarný krúžok, pohybový krúžok, krúžok náboženstva
  • špecializované učebne - telocvičňa, dramaticko-hudobná učebňa
  • vlastné detské dopravné ihrisko v areáli materskej školy
  • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života
  • moderné didaktické pomôcky, vynovené triedy, školský dvor
  • detské centrum pre mamičky a deti od 1- 3 rokov
  • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a ich rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia a pod.


 

Žiadosti o prijatie do materskej školy si 

môžete vyzdvihnúť v pracovných dňoch od

7:00 - 16:00 hod. v MŠ alebo stiahnuť

z webového sídla z rubriky Tlačivá.

 

Na všetkých sa srdečne tešíme!

 

      skolka.jpg