Choď na obsah Choď na menu
 


 

 ,,Deti milujú toho, kto ich miluje; 

a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“

                                                              Johann Wolfgang von Goethe

 

OZNAM

Milí rodičia a priatelia materskej školy!

 

Prosíme Vás  o pomoc pri hlasovaní za projekt pre našu materskú školu. Každým hlasom nás posuniete bližšie k získaniu finančných prostriedkov na nové ľudové kroje.  

 

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/humenne/3579

 

 

depositphotos_123327868-stock-illustration-cartoon-ladybug-waving.jpg

depositphotos_123327868-stock-illustration-cartoon-ladybug-waving.jpgdepositphotos_123327868-stock-illustration-cartoon-ladybug-waving.jpg

 

 

 

 

 

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že naše detské centrum

     LIENKA

je otvorené každý piatok

od 9:00 hod. do 11:00 hod.    

                                   Tešíme sa na Vás!

 

 

dsci0023.jpg

Čo ponúka naša materská škola: 

 • kvalitné predprimárne vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu zameraného na oblasti: pohyb, zdravá výživa, bezpečnosť na ceste, environmentálna výchova,
 • profesionálnu celodennú a poldennú edukáciu pre deti vo veku od 2 do 7 rokov,
 • bezplatnú odbornú logopedickú starostlivosť pod vedením klinického logopéda,
 • bohatú ponuku záujmových krúžkov - anglický jazyk, rusínsky jazyk, bádateľský krúžok, pohybový krúžok, krúžok náboženstva,
 • špecializované učebne - telocvičňa, dramaticko-hudobná učebňa,
 • zateplené a moderne zrekonštruované priestory materskej školy,
 • školský dvor vybavený atraktívnymi hracími prvkami zodpovedajúcimi bezpečnostným normám,
 • detské dopravné ihrisko s vybavením - dopravné značky, semafory, detské bicykle s prilbami a chráničmi, stojany na bicykle,
 • prírodnú telocvičňu v areáli materskej školy,
 • propagovanie a realizácia zdravého spôsobu života - čiastkové projekty - Zdravý úsmev, Chceme dýchať čistý vzduch, celoročný program otužovania, prevencia plochonožia a pod.,
 • moderné didaktické a interaktívne pomôcky vo všetkých triedach,
 • veľa kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre deti a rodičov - výlety, exkurzie, vystúpenia, plavecký výcvik
 • detské centrum LIENKA pre mamičky a deti vo veku 1-3 roky
 • a veľa iných zaujímavých vecí...

 

              

Milí rodičia!

 

Mohli ste si o nás prečítať:

Sninské noviny č. 8  - Deň otvorených dverí 

Sninské noviny č. 12 - MDŽ v DSS v Snine

Sninské noviny č. 21 - Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej MŠ

Sninské noviny č. 21 - Veľmi ťa ľúbim, mama

Sninské noviny č. 23 - Kukučkári na kolesách

Sninské noviny č. 24 - Oddychová zóna U zvedavej Kukučky

Sninské noviny č. 26 - Kukučkári na výlete

Sninské noviny č. 28 - Zdravé nôžky už v škôlke

 

Napísali o nás!

 

O našom projekte Na zábavnom vŕšku podporenom Nadáciou Volkswagen Slovakia napísali krátky článok aj vo svojom newslettri. 

www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/NEWS_2017_august-.pdf